Cruisingvärd

Cruisingens viktigaste personer
I första hand så skall cruisingvärden vara föreningens förespråkare bland arrangemangets besökare.

Hjälpa till med att informera om eventets mål och syfte genom ett gott bemötande gentemot besökare, dela ut besöksfoldrar samt upprätthålla en god stämning.

En cruisingvärd (funktionär) har följande uppdrag:

  • Skydda publik och cruisingdeltagare från olyckor och andra incidenter genom att informera besökare om regler och arbeta med synlighet.
  • Arbeta med allmän service och information.
  • Vid situationer där det finns risk för akut skada på liv, hälsa, miljö och egendom tar cruisingvärden kontakt med blåljusmyndigheter och arrangemangets säkerhetsorganisation.

Cruisingvärden skall bidra till att vägleda besökare och ge vägvisande tecken för deltagare i cruising i syfte att förtydliga skyltningar samt påvisa avspärrningar för att skapa ett optimalt trafikflöde.

Den som bryter mot vägmärken, avspärrningar eller allmänna trafikregler/föreskrifter kan efter samverkan rapporteras till Polis för vidare åtgärder. Cruisingvärdarna är genom detta nyckelpersoner som genom samverkan bidrar till eventuell omfördelning av tillgängliga ordningsresurser samt polis. 

Cruisingvärdens operativa arbetsledare är säkerhetsledaren, vars uppdrag är att säkerställa att värden är på plats i rätt tid, med rätt utrustning och kunskap om sitt uppdrag. Funktionärernas uppdragstid är samma som tillståndet för cruisingen

Cruisingvärdarna är strategiskt stationerade på fasta trafikavgörande platser samt i ambulerande stråk mellan dessa. Arrangören, Polis eller annan myndighet kan efter säkerhetschefens godkännande omfördela cruisingvärdars placering.

Cruisingvärdar som är dedikerade och engagerade genom att hjälpa föreningen både Fredag och Lördag kommer utöver dagsarvodet på 999,- sponsras av Klas och Summermeet även med ett helgpass till flygfältets bilträff.

Vill du vara med där det händer, skicka in nedanstående uppgifter så hör vi av oss.

/Styrelsen

Swishnummer 123-316 27 57

Orgnummer: 802545-2551
PG-Nummer: 482-7507