Medverkare

Ordförande:
Fredrik Munkvold

Ordinarie ledamöter:
Jocke Löfgren - Vice Ordförande
Freddy Nilsson - Sekreterare
Christer Jonsson - Skattmästare/Kassör
Kicki Björklund
Simon Johansson
Kristoffer Rosendahl

Ersättande ledamöter i turordning:
Daniel Johnsson 1:e Ersättare
Stefan Kungsman 2:e Ersättare
Maud Sjögren 3:e Ersättare
Tommy Larsen 4:e Ersättare

Klubbar:
Kicki Björklund
Freddy Nilsson

Webb – Facebook: (Ersättare sökes)
Fredrik Munkvold

IT och support:
Fredrik Munkvold

Revision:
Sundström Consulting - Västerås

Ansökningar administration, Tillstånd/Bidrag:
Styrelsen

 

Roller att besätta inför cruisingen:

Cruisingchef – Högst ansvarig för hela arrangemanget och kontaktperson för frågor.
Säkerhetsledare – Ansvarig för samordning med vaktchef och ordningsvakter samt
cruisingvärdar
Områdesledare – Ansvarig för samordning av installationer som uppbyggnad/rivning samt
städning etc.
Information och media ansvarig – Information till besökare samt media och sociala medier.
Knallevärd – Ansvarig för bokning och koordinering av marknadsknallar, taggar etc

 

Följ utvecklingen och ställ frågor till styrelsen på Facebook: https://www.facebook.com/groups/varoscruising.se

Swishnummer 123-316 27 57

Orgnummer: 802545-2551
PG-Nummer: 482-7507